Meditacijos Terapijos INSTRUKTORIŲ Mokymai

Meditacija tai totalus sąmoningumas. Sąmoningumas, kuris duotas kiekvienam iš mūsų. Dažnai mes gyvename iš inercijos. Nesuvokiame, savo elgesio ir minčių priežasčių, kodėl sergame, jaučiame nuolatinę įtampą, nerimą, stresą, konfliktuojame su aplinkiniais.


Dažnai tereikia sustoti ir pradėti medituoti, kaupti išmintį bei mąstyti. Mąstyti apie save: savybes, savimeilę, situacijas, kurios atkeliauja į mano gyvenimą, atjautą, gerumą, savo elgesio šablonus ir pasikartojančias situacijas.

KURSAI VYKS ONLINE 🌿

Apjungus šiuos du aspektus – meditaciją ir išmintį – galime užaugti taip, kad net savo gražiausiose svajonėse nebūtume pagalvoję. Meditacija tai kelias – nuostabus ir labai gilus.


Visos paskaitos bus filmuojamos. Susitikimai vyks ZOOM programoje. Įrašai bus paliekami uždaroje mokymosi platformoje ir pasiekiami bet kuriuo metu.


KURSO TRUKMĖ 6 MĖN.


✨ BAIGĘ MOKYMUS GALĖSITE VESTI  MEDITACIJOS TERAPIJAS, RENGTI MEDITACIJOS KURSUS AR INDIVIDUALIAS MEDITACIJAS ✨ 


Šiame kurse gali dalyvauti ne tik tie, kurie nori gilinti meditacijos žinias ir vesti užsiėmimus kitiems, bet ir norintys labai giliai SUPRASTI SAVE bei mokėti daugelį meditacijos technikų, kurias galėsite taikyti sau VISĄ GYVENIMĄ.

Šiame kurse:

Išmoksite daug ĮVAIRIŲ MEDITACIJŲ, kurias galėsite taikyti sau ir kitiems

Mokinsimės KVĖPAVIMO PRATIMŲ

Įgausite PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ apie žmogaus psichikos veikimą

Geriau PAŽINSITE ir suprasite SAVE bei KITUS

Įgausite daug TEORINIŲ ŽINIŲ apie meditaciją bei saviugdą

Lavinsite INTUICIJĄ ir PASITIKĖJIMĄ SAVIMI

Išmoksite DIRBTI INDIVIDUALIAI SU ŽMOGUMI IR SU GRUPE

Išmoksite įvairų technikų, kurios padės LENGVIAU BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS bei dirbti su auditorija.

 Po kurso turėsite žinių, kaip su meditacija bei kvėpavimo pratimais PADĖTI SAU, ŠEIMOS NARIAMS bei kitiems ŽMONĖMS.


Po kiekvieno užsiėmimo laukia namų darbai, psichologinė ir dvasinė literatūra. Paskaitoms paruošiama metodinė medžiaga.


PROGRAMA


💚 1 Paskaita. Kas yra meditacija? Kodėl gali NESISEKTI MEDITACIJA ir gyvenimas? Kada meditacija NEVEIKIA ir NEATNEŠA NAUDOS? Yamos, niyamos, paramitos. Teisingos motyvacijos formulavimas. 


ZEN koncentracijos meditacija. Minčių ir emocijų stebėjimo meditacija.


💚 2 Paskaita. PROTO VEIKIMO mechanizmas: kaip kuriasi mintis, kaip ji mus veikia. VĖJŲ ĮTAKA MINČIŲ JUDĖJIMUI PAGAL TIBETO MEDICININES TANTRAS. MINČIŲ kūno harmonizavimas ir vidinio triukšmo nuraminimas. STEBĖJIMAS, SAVISTABA. Mentalinio kūno vystymo būdai.


Giluminė KŪNO atpalaidavimo meditacija. GYDOMOJI meditacija.


💚 3 Paskaita. SAKRALI ŽMOGAUS ANATOMIJA ir jos valdymas per meditaciją. Kodėl meditacijai itin svarbi taisyklinga sėdėsena, KAIP TAI VEIKIA ENERGETINIUS KANALUS. Meditacija PRADEDANTIESIEMS. 10 koncentracijos etapų. 


Meditacijos intencijos kūrimas. Meditacijos užbaigimas.  ĮVAIRIOS Mindfulness meditacijos. TONGLENO meditacija. 


💚 4 Paskaita. EMOCINIO INTELEKTO lavinimas (I). Įvairūs METODAI ir TECHNIKOS darbui su emocijomis. EMOCIJŲ priėmimas, harmonizavimas ir išlaisvinimas. Emocijų schema. ŠAKNINĖS emocijos. Kas mus stiprina, kas silpnina. 


PYKČIO paleidimo meditacija. BAIMĖS paleidimo meditacija. Emocijų TUŠTUMOS meditacija.


💚 5 Paskaita. EMOCINIO INTELEKTO lavinimas (II). Jausmų ir emocijų ATPAŽINIMAS ir VALDYMAS. Technikos darbui su emocijomis, depresija. AUKOS IR AGRESORIAUS mechanizmo tyrinėjas iš psichoterapijos pusės.


KVĖPAVIMO pratimai: taisyklingas kvėpavimas, Anuloma Viloma, Sitkari. Įtampa diafragmos srityje - kaip padėti kūnui iš jos išeiti.


💚 6 Paskaita. Vartojamų ŽODŽIŲ ĮTAKA gyvenimo kokybei. AFIRMACIJŲ ir pozityvių teiginių kūrimas, kodėl jis reikalingas, kaip tai daryti. PANIKOS ir NERIMO atakos - kaip jas suvaldyti. Brahmavihara - dieviškosios buveinės.

Keturių DIEVIŠKŲJŲ BUVEINIŲ meditacijos

  • GERAŠIRDIŠKUMO meditacija (mettā) - širdį gydanti meditacija.
  • ATJAUTOS meditacija (karuṇā) - meditacija ugdanti vidinę stiprybę, atjautą ir supratingumą.
  • Prijaučiantis DŽIAUGSMAS (muditā) - džiaugsmą auginanti meditacija.
  • LYGIAŽIŪROS meditacija (upekkhā) - ši meditacija moko nekonkuruoti, nekontroliuoti, ramiai priimti atkeliaujančias aplinkybes.


💚 7 Paskaita. Paskaita. REALYBĖS KŪRIMAS. Vidinių NUOSTATŲ sistema, neuroasociacijos (kuriančios ir naikinančios). Tikslingas savo nuostatų ir realybės audinio kūrimas. Žmonių nuostatų atpažinimas ir skaidymas, pokalbio vedimas apie ĮSITIKINIMUS, pagalba juos keičiant. 


5 elementų meditacija. 


💚 8 Paskaita. Darbas SU AUDITORIJA ir INDIVIDUALIAI: kūno padėtys, prisiderinimas, kritikos priėmimas, vizualinė informacija. Pokalbio vedimas ir refleksija užsiėmimo metu. Tikslinamieji klausimai žmonėms pagal NLP technikas, problemos skaidymas, žodžių skaidymas. 


OSHO KUNDALINI meditacija.


💚 9 Paskaita ATLEIDIMO ir susitaikymo reikšmė SIELOS ir sąmonės EVOLIUCIJAI. Giminė | Mamos ir Tėvo reikšmė. Vidinio vaiko reikšmė. Prenatalinio periodo įtaka mūsų gyvenimui. 


ATLEIDIMO ir SUSITAIKYMO meditacija. Atleidimo laiškai.


💚 10 Paskaita. Energetiniai ir psichiniai centrai – ČAKROS. Jų vystymas, harmonizavimas, sielos EVOLIUCIJA ir sąmonės plėtra per čakras. Kvėpavimas į čakras. BIDŽA mantrų/ mantrų kartojimas į čakras ir vizualizacija. 


Čakrų meditacija ir jos variacijos. MINERALAI čakroms.


💚 11 Paskaita. Iš KARMOS į DHARMĄ. Kas yra karma? Karmos RŪŠYS ir pasireiškimas. GIMINĖS karma: kokia įtaką. ji daro mums ir kaip mes praktikomis veikiame ją. 


GIMINĖS PROTĖVIŲ MEDITACIJA. Malda už protėvius ir giminės karma. Kaip giminės karma lemia mūsų sveikatą, ilgaamžiškumą ir valdo stebuklinguosius kanalus.


💚 12 Paskaita. MANTRŲ ir MALDŲ reikšmė, aiškinimas, energetika. GYDYMAS mantromis. Dvasinis augimas per mantras. Meditacijos su mantromis. Pagrindiniai EZOTERINIAI centrai. Mineralai, eteriniai aliejai aktyvinantys dvasinius centrus. 

PYKČIO ENERGIJA - paleidimas ir transformacija. Kaip padėti sau pykčio metu.


Meditacija su MANTRA.


💚 13 Paskaita. ERDVĖS IŠVALYMAS ir paruošimas praktikoms. SAVĘS ir savo emocinio bei mentalinio kūno APVALYMAS. DIEVYBIŲ ir SAKRALIŲ SIMBOLIŲ vizualizacija meditacijoje. 


NATARADŽ (Šokio) meditacija.


💚 14 Paskaita. Meditacijos ir MITYBOS sąsaja. Nešvarios mitybos, alkoholio pasireiškimai mūsų prote ir energetikoje. Pilvo ir proto sąsaja. Satvinės (švarios, krištolinės) energijos kūrimas savyje ir aplinkoje. 


DĖKINGUMO meditacija.


💚 15. BALANDŽIO 17 D. 19-21 val. Paskaita. DVASINIS AUGIMAS. Kas yra maja ir samsara. MUDRŲ reikšmės meditacijoje. Kaip parinkti žmonėms meditacijas pagal esamą jo situaciją. 


MIRTIES KONTEMPLIACIJOS meditacija.Visos paskaitos bus filmuojamos. Susitikimai vyks ZOOM programoje. Įrašai bus paliekami uždaroje mokymosi sistemoje.TURĖSIME PRIVAČIĄ STUDIJUOJANČIŲJŲ GRUPĘ, KURIOJE BENDRAUSIME, KALBĖSIME IR DALINSIMĖS PRAKTIKOMIS.


Išklausiusiems kursą bus išduodami Meditacijos TERAPIJOS instruktorių SERTIFIKATAI.Klausimai pasiteravimui: [email protected]


Pinigai už kursą nėra grąžinami.

Mokėjimo pasirinkimai

Atlikę mokėjimą būsite prijungti prie mokymų platformos, kur vyks užsiėmimai